Služby

Ako pracujem

Koučovací prístup uplatňujem aj pri tvorbe a implementácii tréningových programov v oblasti leadershipu , obchodu a zákazníckeho servisu.
Mojimi klientmi sú veľké korporácie, keďže spolupracujem s najväčšími vzdelávacími firmami sveta (Korn Ferry, MHG, AchieveForum, Miradorus a ďalšie).

Zároveň si však uvedomujem, že aj stredne veľké a malé firmy a inštitúcie na Slovensku si zaslúžia spoznať svetové trendy v rozvoji ľudí. Takže rada ich povediem cestou toho najlepšieho, čo sa deje vo svete v oblasti podpory ľudí.

akopracujem2

Koučing

Verím, že koučovanie je nielen silný rozvojový nástroj, ktorý odkrýva potenciál jednotlivca, ale aj spôsob komunikácie a dôležitý prvok a súčasť firemnej kultúry každej organizácie. Je to úžasný nástroj založený na otvorenosti, úprimnosti a dôvere, ktorý vedie k objaveniu našich najsilnejších stránok, ktoré sa v nás skrývajú.

Prečo Vám ponúkam svoje služby kouča?

Som profesionálna koučka certifikovaná podľa najvyšších štandardov Medzinárodnej federácie koučov – ICF.

Koučovaniu sa venujem od roku 2007, teda mám viac ako 14 rokov praxe. Počtom 330 hodín špeciálneho akreditovaného vzdelania ICF, a vyše 1000 hodín individuálneho a tímového koučingu patrím medzi najskúsenejších koučov na Slovensku.

Od roku 2014 členka Rady ICF Slovak Charter Chapter, v rokoch 2018 – 2020 prezidentka, v súčasti viceprezidentka ICF Slovak Charter Chapter – slovenskej pobočky najväčšej a najvplyvnejšej organizácie, ktorá združuje profesionálnych koučov sveta.

woman-g77bd4b287_1920

Tréningy a konzultácie

„Húsenica sa nestane motýľom tým, že chodí na hodiny lietania, ale tým, že sa v motýľa vyvinie“

Na tréningoch trénujeme, diskutujeme, riešime, tvoríme, neteoretizujeme. Preto sú to tréningy, nie školenia.

Samozrejme, best practices načrtneme. Prečo by sme vymýšľali niečo, čo je vyskúšané a funguje. Najväčšou pridanou hodnotou je však to, čo účastníci vytvoria a zdieľajú medzi sebou. A nácviky zručností v priamej reči, konkrétnej situácii.

Leadership

Ste líder, alebo manažér? Často diskutovaná otázka. Niektorí preferujú viac manažérsky – racionálny, logický, jednoznačne plánovaný prístup manažéra, iní tvrdia, že prístup, vízia, dôvera, sú dôležitejšie.

 Aby sme boli čo najefektívnejší vo vedení svojho tímu, musíme predovšetkým spoznať samých seba, uvedomiť svoju osobnosť, štýl svojho vedenia…
Programy v oblasti leadershipu sú vedené s fokusom na :

woman-5678999_1920

Obchodné zručnosti

Okrem dlhoročne osvedčených praktík pri vedení obchodných rozhovorov využívam predovšetkým skúsenosti z vlastnej praxe obchodníka, zameriavam sa na praktickú stránku a zručnosti pri vedení predajných rozhovorov.

Som tvorcom aj implementátorom tréningových programov pre lokálne firmy ale aj pre veľké korporácie:

Predajné zručnosti, Riešenie nezáujmu a námietok, Osobnosť obchodníka, Vedenie obchodných tímov, Koučovanie obchodných tímov, Vyjednávanie, Strategický predaj, Ako byť úspešný na veľtrhu. Riešenie sťažností…

Sú to všetko témy, ktoré aj skúsených a úspešných obchodníkov vždy posunú vpred. Vrátane „Desatora chýb, ktoré obchodníci robia“, ktoré som vytvorila na základe vlastnej praxe, skúseností a aj pozorovaní počas tréningov.

Keďže spolupracujem s veľkými korporáciami, mojou snahou je vždy sledovať najnovšie trendy v obchode. Tréningy, ktoré vediem, sú založené na dôsledných prieskumoch s cieľom predvídať správanie sa zákazníkov na základe veľmi rýchlo a dynamicky sa meniacej globálnej ekonomiky nielen z hľadiska vývoja samotného trhu v súvislosti s produktmi a dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ale aj hľadiska napr. meniacich sa technológií, urbanizácie a demografického vývoja.

Zákaznícky servis

Čo očakáva zákazník, ako nás a naše služby alebo produkty hodnotí, podľa čoho si vyberá. Prečo sa sťažuje a prečo je niekedy náročný až neznesiteľný?

 Na tieto a podobné otázky si spoločne zodpovieme na tréningových programoch, ktoré sú aj v tomto prípade šité na mieru, teda zaoberáme sa na nich konkrétnymi situáciami konkrétneho zákazníka:

Najväčším prínosom pre účastníkov tréningov je prepojenie mojich teoretických vedomostí s praxou a nespočetným množstvom prípadových štúdií z vlastných skúseností. Účastníkmi je vysoko hodnotený predovšetkým interaktívny prístup, čím účastníci aktívne participujú aj na celkovom priebehu programu a neformálna, priateľská atmosféra počas tréningov.

call-center

„Húsenica sa nestane motýľom tým, že chodí na hodiny lietania, ale tým, že sa v motýľa vyvinie“

Poďme spoločne hľadať vaše vlastné riešenia