Eudaimonia

Vytvorme svet, v ktorom majú všetci mladí ľudia príležitosť byť najlepší.

Nie je to tak, dávno, keď sme pre študentov a niektorých učiteľov predstavili rozvojový program pre mladých s možno netypickým názvom EUDAIMONIA.

Autor programu, ktorý ho vytvoril ho na základe svojich dlhoročných skúseností s prácou s mladými ľuďmi a ich medzinárodnými úspechmi v stredoškolských súťažiach STEM.

Čo to je a prečo práve tento názov?

Program vychádza z myšlienok gréckych filozofov, tie sú však prepojené na znalosti a zručnosti, potrebné v súčasnej dobe, ktorá je plná obrovských zmien.

Aristoteles hovorí o životnom naplnení cez určenie jednoznačných, jasných a praktických cieľov jednotlivca. Management by Objectives (MBO) ako metóda je využívaná v súčasnej manažérskej praxi. Teda opäť jedna z myšlienok veľkého filozofa, ktorá sa v súčasnosti veľmi často používa.

  • Akú máš životnú víziu?
  • Kým chceš byť?
  • Čo chceš v živote dosiahnuť?
  • Aké máš ciele?

To sú otázky, s ktorými by sa mali mladí  ľudia zaoberať už počas štúdia, aby našli svoju správnu cestu, ktorá ich bude viesť k úspechom a naplnenému životu v každej oblasti

Podstatou a hlavnou myšlienkou Aristotelovej Eudaimonie je teda aktivácia možností, zdrojov, celého potenciálu človeka, „rozkvet“ ľudskej osobnosti. Jej súčasťou je to, čo si človek myslí, ako reaguje a čo robí počas svojho života. Je to existencia zmyslu života.

Cieľom programu je pripraviť mladých ľudí „do života“ cez sebapoznanie, poznanie svojich silných stránok, poznanie ľudí okolo seba v prvej časti a dať im základy leaderského rozmýšľania v druhej časti.

Pre koho je program určený a ako prebieha?

Program je určený  pre mladých ľudí od 16 do 23 rokov, teda stredoškolákov a vysokoškolákov.

Je to kombinácia prezenčných a online workshopov pre skupinu mladých ľudí v počte 9 – 12 osôb, ktoré sa stretávajú stále v tom istom zložení, takže sa z nich vytvorí súdržný a vzájomne sa podporujúci tím.

V prípade záujmu zvažujeme absolvovať časť programu priamo v Grécku, v Aténach, aby účastníci skutočne mohli kráčať po stopách gréckych filozofov a zažili tak autentické prostredie, kde vznikali myšlienky, ktoré nás sprevádzajú doteraz.

Účastníci dostanú bohatý učebný materiál, kde nájdu okrem cvičení, testov rozvojových otázok aj vedecké a teoretické zdroje, tipy, návody, články. Sú v ňom uvedené aj zručnosti mladých ľudí, ktoré potrebujú v 21 storočí. Súčasťou materiálu je aj veľmi cenný osobný denník, v ktorom si zaznamenávajú svoj pokrok v učení sa a poznávaní seba samého, aj svojho okolia.

Určite to však nie je program, ktorý sa začne, účastníci ním prejdú a skončí sa certifikátom o absolvovaní. Je to cesta života, ktorú otvárame mladým ľuďom. Prejsť však po nej budú musieť oni sami. Tak, aby bola zmysluplná a hodnotná. Našou úlohou a aj spoločenskou zodpovednosťou je im v tom pomôcť.

Poďme spoločne hľadať vaše vlastné riešenia