Eudaimonia

Vytvorme svet, v ktorom majú všetci mladí ľudia príležitosť byť najlepší.

Nie je to tak, dávno, keď sme pre študentov a niektorých učiteľov predstavili rozvojový program pre mladých s možno netypickým názvom EUDAIMONIA.

Autor programu, Dimitris Mavromatis, ho vytvoril na základe svojich dlhoročných skúseností s prácou s mladými ľuďmi, keď ich viedol v stredoškolských súťažiach STEM a vždy ich doviedol k veľkým úspechom v silnej medzinárodnej konkurencii.

Čo to je a prečo práve tento názov?

Program vychádza z myšlienok gréckych filozofov, tie sú však prepojené na znalosti a zručnosti, potrebné v súčasnej dobe, ktorá je plná obrovských zmien.

Aristoteles hovorí o životnom naplnení cez určenie jednoznačných, jasných a praktických cieľov jednotlivca. Management by Objectives (MBO) ako metóda je využívaná v súčasnej manažérskej praxi. Teda opäť jedna z myšlienok veľkého filozofa, ktorá sa v súčasnosti veľmi často používa.

 • Akú máš životnú víziu?
 • Kým chceš byť?
 • Čo chceš v živote dosiahnuť?
 • Aké máš ciele?

To sú otázky, s ktorými by sa mali mladí  ľudia zaoberať už počas štúdia, aby našli svoju správnu cestu, ktorá ich bude viesť k úspechom a naplnenému životu v každej oblasti

Podstatou a hlavnou myšlienkou Aristotelovej Eudaimonie je teda aktivácia možností, zdrojov, celého potenciálu človeka, „rozkvet“ ľudskej osobnosti. Jej súčasťou je to, čo si človek myslí, ako reaguje a čo robí počas svojho života. Je to existencia zmyslu života.

Cieľom programu je pripraviť mladých ľudí „do života“ cez sebapoznanie, poznanie svojich silných stránok, poznanie ľudí okolo seba v prvej časti a dať im základy leaderského rozmýšľania v druhej časti.

Pre koho je program určený a ako prebieha?

Program je určený  pre mladých ľudí od 16 do 24 rokov, teda stredoškolákov a vysokoškolákov.
Pozostáva z dvoch častí:

I. Objav svoj potenciál a rozvíjaj sa:

Obidva programy sú v trvaní 18 hodín rozdelených do 3 dní a dajú sa absolvovať osobitne.

Prvá časť sa venuje sebapoznávaniu a posilneniu sebavedomia, stanovovaniu a dosahovaniu cieľov, emočnej inteligencii, tvorbe plánov, poznaniu a využívaniu silných stránok, prekonanie limitujúcich presvedčení, emočnej inteligencii, empatia, zvládaniu kritiky. Dôraz sa kladie na sebapoznávacie testy, skupinové diskusie, princíp Lekgotla, PERMA, IKIGAI..

II. Líderstvo ako tvoj cieľ:

Druhá časť je zameraná na zručnosti, potrebné v súčasnom meniacom sa a neistom svete: riešenie problémov, rozhodovanie, ako predsudky ovplyvňujú rozhodovanie, Design thinking, tímová práca, pozitívna komunikácia, verbálna a neverbálna komunikácia, aktívne počúvanie, leadership, kvality lídra, uvedomeniu si, že každý z nás je líder.
Deje sa to hravou formou cez hry ako Survival game, Lego game a ďalšie interaktívne metódy

Forma: prezenčná alebo online webinár. Časť programu podľa záujmu účastníkov je možné absolvovať priamo v Grécku,v autentickom prostredí, kde program vznikol a kde sú korene jeho základných myšlienok – učenie gréckych filozofov, ktoré nás sprevádza doteraz…

Počet účastníkov v skupine je maximálne 12.

Účastníci dostanú bohatý učebný materiál, kde nájdu okrem cvičení, testov rozvojových otázok, tipy, návody, články. Súčasťou materiálu je aj veľmi cenný osobný denník, v ktorom si zaznamenávajú svoj pokrok v učení sa a poznávaní seba samého, aj svojho okolia.

Prečo Eudaimonia?

Mladí ľudia budú potrebovať a už aj potrebujú iné zručnosti, ako doteraz. Znalosti zo školských lavíc stačiť nebudú.

 • Až 95,7 percenta študentov a absolventov slovenských vysokých škôl by od školy chcelo viac ako len titul.
 • „Vo všeobecnosti študentom chýba viac praxe a špeciálne programy, ktoré by kopírovali skutočné pracovné prostredie,“ 

Vyplýva to z prieskumu, ktorý na vzorke 607 respondentov realizoval štipendijný program Nádvorie Kampus od 5. marca do 15. júla 2021.

Už teraz sa vyžadujú v pracovnom prostredí zručnosti a znalosti, ktorým sa študenti stredných ani vysokých škôl nevenujú. Nie preto, že nechcú, ale nie sú predmetom vyučovania. Študentov najviac zaujímajú témy ako práca so sebavedomím, riešenie konfliktov, sebapoznanie, asertivita, aj ako sa zaradiť do pracovného prostredia, verbálna a neverbálna komunikácia, zákaznícky servis.

Čo čaká účastníkov programu Eudaimonia?

Flexibilný sebapoznávací a rozvojový interaktívny program, ktorého cieľom je objaviť v sebe, získať a rozvíjať potrebné zručnosti, vytvárať vízie a stanoviť si osobné ciele.

Cieľom programu je pripraviť mladých ľudí do života cez sebapoznanie, poznanie svojich silných stránok a talentov, poznanie ľudí okolo seba, pochopenie tímovej práce, líderstva a uľahčiť im nájsť správne nasmerovanie aj pri výbere povolania.

Skupina účastníkov sa stretáva v rovnakom zložení, takže z sa z nich vytvorí súdržný a vzájomne sa podporujúci tím.

Určite to však nie je program, ktorý sa začne, účastníci ním prejdú a skončí sa certifikátom o absolvovaní. Je to cesta života, ktorú otvárame mladým ľuďom. Prejsť však po nej budú musieť oni sami. Tak, aby bola zmysluplná a hodnotná. Našou úlohou a aj spoločenskou zodpovednosťou je im v tom pomôcť.

Na čo sa zameriava Eudaimonia?

Podľa správy Svetového Ekonomického fóra z r. 2020 do roku 2025 budú potrebné pre pracovný trh najmä tieto zručnosti:

 • Analytické myslenie
 • Aktívne vzdelávanie
 • Riešenie komplexných problémov
 • Kritické myslenie
 • Kreativita a inovácie
 • Líderstvo
 • Používanie technológií
 • Programovanie
 • Odolnosť voči stresu
 • Inovácie

Cieľom Eudamónie je rozvoj práve týchto zručností.

Čo povedali účastníci prvého programu:

Niki

Bolo by dobré, keby tento program mohli absolvovať viacerí mladí ľudia. Mne veľmi pomohol rozhodnúť sa, akú prácu, čo by som chcela robiť, akým smerom chcem ísť, čo chcem študovať. Spoznala som lepšie samú seba a že to, čo robím - kreslenie, je moja záľuba a vlastne aj silná stránka. Bolo to super! Priateľská atmosféra, mohli sme sa otvorene rozprávať o všetkom, čo si myslíme, o svojich názoroch, pocitoch... Najlepšia aktivita bola Rieka života a názory na našu generáciu. Prekvapilo ma, že sme tak podrobne skúmaní.

Laco

Po programe som si začal viac všímať správanie ostatných - kto je aký kamarát, ale aj správanie sa dospelých a v rodine. Nie každý je taký, ako sa na prvý pohľad zdá. Ja som sa takisto spoznal ešte viac ako doteraz a zároveň som našiel nový spôsob ako spoznávať ľudí. Veľmi dobre som sa cítil. Erika vytvorila výborné prostredie a mal som pocit, že môžeme bez obáv rozprávať o hocičom. Všetko bolo pripravené, témy sa logicky dopĺňali a nadväzovali na seba. Program by som odporučil kamarátom, ktorých by to zaujímalo. Ale aj dospelým, niektorým to chýba. Najviac ma oslovilo video, čo nás čaká v práci v budúcnosti ale aj o našej generácii Z, ako nás vnímajú ostatní. Prekvapivé ale pravdivé.

Nora

Veľmi mi to pomohlo zorientovať sa, čo budem potrebovať v budúcnosti, na čo sa mám sústrediť, aké zručnosti budú dôležité. Takisto spoznať samu seba, aj ľudí okolo seba. Prišla som nato, že ľudí musím najprv spoznať a až potom si vytvoriť názor. A aj na to, že vždy mám pri sebe niekoho, kto ma vypočuje. Najlepšie bolo keď sme kreslili - kresbou sme kreatívne znázornili dôležité udalosti v našom živote. Potom sme sa o tom rozprávali. Ale aj o sebe, čo sa ostatným páči na mne a na ostatných, ktorí sme tam boli... Bolo to super, počúvali sme sa navzájom a Erika nás viedla k tomu, aby sme sa hlbšie a v širšej súvislosti zamýšľali nad sebou, situáciami a ľuďmi okolo nás a aj nad všetkým, čo sme už zažili. A najmä nad našou budúcnosťou, čo nás ešte čaká a akými ľuďmi chceme byť.

Mám záujem o viac informácií o programe EUDAIMONIA