Ja v médiách

Coaching Misconceptions Debunked

anglický jazyk,článok vyšiel v CEO Today magazine

Trendy v obchode a v životnom štýle: - článok v Dobrých novinách

Slovenský jazyk, článok vyšiel v Dobrých novinách

Rok 2021 máme za sebou. Čo nás čaká v roku 2022? Svet sa stáva viac komplexnejším, a keď zoberieme do úvahy aj možné nečakané situácie, ktoré sa predpovedať nedajú, ako je aj terajšia pandemická situácia, je nám jasné, že predpovedať vývoj, jeho dynamiku a silu nie je jednoduché. Zmeny sú však nevyhnutné a prídu, bez ohľadu na to, či ich chceme, alebo nie.

Svetové obchodné trendy

Slovenský jazyk, podcast​

Ak máte chuť vypočuť si viac o svetových trendoch v obchode, o ktorých sme hovorili ešte minulý rok, počúvajte na stránke levosphere.sk, alebo na spotify.

Poďme spoločne hľadať vaše vlastné riešenia